WordMaster
Program hrající slovní hru Scrabble


Autor: Martin Daněk

E-mail: martin.danek@quick.cz

Jiné programy

Obsah

Ke stažení / Historie změn / Postup instalace / Charakteristika programu / Vzhled programu

Zjištěné chyby/pochybnosti v Novexu ke dni 18.7.2011

Ke stažení

Datum Název Velikost Popis Registrace*

7.6.2011

czohyb.zip

2507 kB

Český slovník pro rok 2011, 3540922 tvarů

Ano

10.4.2009

czohyb090410.zip

2509 kB

Český slovník pro rok 2009, 3540859 tvarů

Ano

6.3.2007

czohyb070306.zip

2479 kB

Český slovník pro rok 2007, 3504281 tvarů

Ano

20.6.2006 wmdll.zip 82 kB část programu, pracující se slovníkem Ne
12.4.2006 skdict.zip 830 kB Slovenský slovník, 1000039 tvarů   Ne
14.2.2005 czohyb050214m.zip 1697 kB Slovník ohýbaný,jen do délky 10 písmen (výskyt delších slov při hře minimální, úspora paměti), 1766341 tvarů  Ano
14.2.2005 czohyb050214.zip 2466 kB Slovník ohýbaný, 3495950 tvarů Ano
9.2.2005 wmdemo.zip 3331 kB demoverze (se slovníkem z 7.5.2004) : Ne
9.2.2005 czklasik050209.zip 1166 kB Slovník bez pádů a přechodníků (původní varianta českého scrabblu), 1274129 tvarů Ano
21.1.2005 zmeny2005.txt 5 kB K doplnění hlavního slovníku novými změnami - opravné listy Blexu 2005 Ne
9.12.2004 wmdll041209.zip 82 kB část programu, pracující se slovníkem Ne
7.5.2004 czohyb040507.zip 1509 kB Slovník ohýbaný, 1557368 tvarů  Ne
10.2.2003 czklasik030210.zip 853 kB Slovník bez pádů a přechodníků (původní varianta českého scrabblu), 1016698 tvarů  Ne
10.2.2003 engdict030210.zip 354 kB Slovník - angličtina,  152033 tvarů  Ne
10.2.2003 fredict030210.zip 259 kB Slovník - francouzština,  154874 tvarů Ne
10.2.2003 gerdict030210.zip 131 kB Slovník - němčina, 15562 tvarů Ne

* Registrace spočívá ve vygenerování identifikačního souboru (závislého na hardwaru), jeho zaslání na výše uvedený E-mail, splnění případných podmínek a následném obdržení registračního souboru.

Historie změn

V případě zájmu o aktuální verzi je potřeba si ji vyžádat mailem (jedná se o soubor WM.EXE).

2006

2005

2004

 

2003

2002

 

Postup instalace demoverze

Stáhnout soubory wmdemo1.zip a wmdemo2.zip, obsah rozbalit do jedné vybrané složky (nezáleží jaké), pak spustit setup.exe. Pak proběhne standardní postup instalace programu pod WIndows. Doporučuji zvolit nabízenou cestu  C:\Program Files\ Wordmaster. Případné dotazy systému buď přečíst a porozumět jim, nebo zvolit nabízenou možnost (ponechání nebo nahrazení některých souborů).

 

Charakteristika programu

Je možné navolit počet hráčů 1 - 4, každý z nich buď může být PC nebo člověk. Pokud je k dispozici slovník, je možno zvolit libovolný jazyk. Písmena se dají buď přetahovat myší, nebo zadat klávesnicí. Je možné si nechat napovědět stisknutím tlačítka Slova na plochu. Slovo ze seznamu nalezených slov lze dostat na hrací plochu dvojitým kliknutím.

Program slova vyhledává a kontroluje podle svého slovníku. Pokud se slovo zadané uživatelem ve slovníku nenachází, může mu uživatel slovo vnutit a naopak může slovo zakázat. Je možné vracet tahy, uložit partii, načíst partii.

Pro každý jazyk je možné udržovat soubor se slovy, která aktuální verze hlavního slovníku neobsahuje (až 100000) a další soubor se slovy, která uživatel nechce (počet neomezen). 

Program umožňuje různé druhy pomoci, které při normální hře nejsou k dispozici - zobrazení seznamu jednopísmenných návazností, výměna písmen s určením požadovaného písmene, nahlédnutí do zásobníku soupeře. Je možné parametrizovat, jak program bude hospodařit s písmeny, např. ů se bude zbavovat, žolíka si bude držet.

 

 

 Vzhled programu

setstats 1